Vissen in de Sûre

Vissen in de Sûre

Onze camping trekt veel vissers. Luxemburg is een hengelparadijs. Langs onze gehele camping kunt u vissen. In de Sûre zit zowel bruinforel als regenboogforel, vlagzalm, barbeel en baars. Ons visvangstgebied betreft een gedeelte van Boven-Sûre (niet bevaarbaar voor boten en vlotten). Het is gelegen tussen de dam (Bourscheid/Moulin) en de spoorbrug (Brahmühle).

Voor het vissen in Luxemburg dient men in het bezit te zijn van een nationale vergunning. De kosten hiervan zijn b.v.  € 6,- voor een maandvergunning (Toeristenvergunning). 

Kostprijsvergunning camping

Dagvergunning € 6,00
Weekvergunning € 29,00
Jaarvergunning € 198,00

Er mg alleen gevist worden met één Hengel voorzien van één vishaak, en dit per persoon en per vergunning.

Het is alleen toegestaan om te vissen vanaf de kant.

Alleen voor vliegvissers is het toegestaan te waden door de rivier.

De hengel moet onder constsnt toezicht zijn van de visser.

De maximale vangst is zes stuks per dag (b.v. 5 Forellen + 1 Vlagzalm of 6 Forellen).

De dagelijkse openingstijd is:

1 april tot 30 september : van 5.00 uur tot 23.00 uur

Het is verboden te vissen als vis uitgezet wordt.

Data voor 2017 zijn: woensdag 19 april, 17 mei, 14 juni, 5 juli, 2 augustus en 30 augustus

Dir betekent dat op deze 2 dagen, woensdag en donderdag niet gevist mag worden.

Kostprijsvergunning Camping:  
  
Dagvergunning -          6,00 €
Weekvergunning -    29,00 €
Jaarvergunning -     198,00 €

__________________________________________________________________________________________________

Iedere visser dient zijn Luxemburgse vergunning alsmede die van de campinghouder op verzoek van de politie, boswachter, campinghouder of diens gevolmachtigde, te tonen. Wij hopen dat U de natuur respecteert. Tevens verzoeken wij U de vissen die niet voldoen aan de vereiste maat voorzichtig van de haak te nemen en terug te zetten.